HAKKIMIZDA
Geçtiğimiz yıllarda kalite İfadesi herkes için farklı anlamlar taşırken, gelişen kalite anlayışından sonra bu ifadenin artık tek bir noktada buluşmuş olması bütün dünya genelinde kalite anlayışının tescillenmesini sağlamıştır.

Kalite zamanla değişime uğramış olsa bile tek değişmeyen şey bütün dönemlerde hayatımızda hep kaliteyi aramış olmamızdır. Her geçen gün gelişen ticari ve iş ilişkilerimizde, gündelik hayatımızda bize sunulan hizmete nitelik kazandıran “ Kalite “ifadesini arayışının devam etmesidir.Bu noktadan yola çıkarak bizim de yapmak istediğimiz Lear Danışmanlık adına sunduğumuz hizmetlerde kalite çizgimizi koruyarak müşterilerimizle beraber kaliteye yeni bir boyut kazandırmaktır.
SERTİFİKALAR