HİZMETLERİMİZ / ISG EĞİTİMİ
EĞİTİMİN AMACI

Katılımcıları, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin dayandığı temeller, tanımlamalar ve ortak özellikler hakkında bilgi sahibi yapmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı ve işletileceği ile ilgili detaylı bilgiler vermektir.

KİMLER KATILABİLİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler.
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler.
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

İÇERİK :

OHSAS 18001 Standardının tanıtımı.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve uygulamaların tarihçesi.
İş Sağlığı ve Güvenliği politikası.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda genel tanımlamalar.
Planlama, uygulama ve çalıştırma.
Kontrol ve düzeltici faaliyetler.
Yönetimin gözden geçirmesi.
Belgelendirme sürecinin anlatımı.