CE İşaretlenmesi

CE İşaretlenmesi Nedir?

CE belgesi Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirten işarettir.

 

CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. Avrupa Topluluğu ülkeleri içindeki ve arasındaki, sınırlar arası trafikte bir pasaport görevi görmektedir. CE bir kalite işareti değildir, ürünün güvenliği ile ilgilidir. Kalitenin başladığı seviyeyi işaret eder. Bu seviyenin altındaki ürünler emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler.

 

Bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati oluşur ve bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verilir. CE Belgesinin önemi, bu belgeye sahip ürünlerin Avrupa Birliği’nde ticaretine izin verilmesidir. Ülkemizde de Avrupa Birliği’ne uyum yasaları kabul edilmiştir. Bu uyum yasaları gereği ülkemizde CE belgesi yüksek risk grubundaki ürünler için CE işareti taşıma şartı mecburidir.

 

CE logosu taşıyan bir ürün;

  • İnsan can ve mal güvenliğini,
  • Bitki ve Hayvan varlığının korunmasını,
  • İnsan sağlığının gözetilmesini,
  • Enerjinin etkin bir şekilde kullanımını ve tasarrufunu öngörür.

İletişim

bize ulaşın