ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

 

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması yönünde oynayacağı rol büyüktür. Amacı; çevreciliğin bir hobi ve bir lüks olmaktan çıkartılmasını, mantıklı, gerçekçi ve gerekli bir eylem biçimi olarak anılmasını sağlamaktır. Böylelikle sanayinin ve doğanın barışık bir şekilde geliştirilmesi sağlanabilir.

 

Uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer edinmek isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.

Yararları
 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun arttırılması ve uluslararası rekabette avantaj sağlanması,
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırılması,
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,
 • İşletmenin itibarının ve pazar payının arttırılması,
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırması,
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğunun, Çevre
 • Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisinin kontrol edilebilmesi ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurların azaltılması,
 • Kaynakların etkin kullanılması, hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması,
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilebilmesi, bilinçli tüketicilere erişilebilmesi ve onları kazanma şansının artması.

İletişim

bize ulaşın