ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, çevre yönetiminin dayandığı temeller, tanımlamalar ve ortak özellikler hakkında bilgi sahibi yapmak ve Çevre Yönetim Sistemi’nin, kuruluşlarda nasıl kurulacağı ve işletileceği ile ilgili detaylı bilgiler vermektir.

Kimler Katılabilir?

Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler.
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler.
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

İçerik

Çevre Yönetim Sistemi temel kavramlar.
Çevre politikası.
Çevre konularının zamanla gelişimi ve genel bilgiler.
Çevre yönetim standartlarının gelişim sürecinin incelenmesi.
Çevre programının geliştirilmesi, sorumlulukların tanımlanması, çevre prosedürlerinin tanımlanması.
TS EN ISO 14001:1997 ile TS EN ISO 14001:2004 Standardı maddeleri arasındaki farklılıkların anlatılması.
ÇYS standardının ana unsurları ve KYS standartları ile bağlantısı.
Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve ekolojik işaretlemeyi içeren Çevre Mevzuatı.
Uluslararası çevre kanunlarının, bölgesel ve yerel mevzuatın incelenmesi.
Önemli çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yönlerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi.
İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması.
Sürekli iyileştirme amacıyla, yönetim programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar.

İletişim

bize ulaşın