ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, gıda güvenliği yönetiminin dayandığı temeller, tanımlamalar ve ortak özellikler hakkında bilgi sahibi yapmak ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, gıda üretim zincirinde bulunan kuruluşlarda gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek adına, gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve işletileceği ile ilgili detaylı bilgiler vermektir.

Kimler Katılabilir?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler.
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler.
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

İçerik

ISO 22000 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar.
Standart maddelerinin incelenmesi.
ISO 22000 temel prosedürlerinin irdelenmesi, döküman hazırlama ve kayıt tutma metotları.
Yönetimin sorumluluğu ( politika, hedefler, iletişim, acil durumlara hazırlık…)
Ön gereksinim programları ve uygulamaları.

İletişim

bize ulaşın