Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite raporu, bir kuruluşun mevcut makine parkı, iş gücü, sermaye ve istihdam bilgilerini, irtibat bilgileri, kullandıkları hammaddeleri ve bir yıllık zaman dilimi içerisinde ne kadar birimlik üretim yapabileceğini gösteren bir belgedir. Bu üretimin hesaplanması ise belirli kriterlere dayanarak bilimsel teknikler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

 

Kapasite raporu kuruluşun kimlik kartı niteliğindedir. Bu belge sayesinde firmalar; Yerli Malı Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi alabilir, ihaleler ile ilgili gerekli tüm belgelerin alınması için en önemli adım atılmış olur. İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, kuruluş ile ilgili bilgiler kapasite raporlarından temin edilir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odalar tarafından görevlendirilen ekspertiz heyeti aracılığıyla firmada yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince ilgili oda tarafından hazırlanır. Sanayi Sicil Belgesi almak isteyen kuruluşlar için, başvuruda birçok bilgi için kapasite raporu esas alınır. Yani kapasite raporu, Sanayi Sicil Belgesi almak için zorunludur.

 

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir. Kapasite raporu belgesi, düzenlendikten sonra 2 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında firma adres değişikliği yaparsa, düzenlenen belge geçersiz sayılır ve kapasite raporu yenileme işlemi yapılması gerekir.

 

Kapasite raporu danışmanlık hizmetimiz kapsamında, kapasite raporu belgesi düzenlenmesi ve yenilenmesi hususundaki tüm prosedürleri firmanız adına yerine getiriyor ve sunulması zorunlu belgeler ile birlikte ilgili odaya başvurunuzu gerçekleştiriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi ve danışmanlık almak, bununla birlikte kapasite raporu başvurusu için hangi belgelerin gerekli olduğunu öğrenmek için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Nerelerde Kullanılır?
 • Yatırım Teşvik Belgesi alımında
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi alımında
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
 • Resmi ve özel ihalelerde
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde
 • İndirimli tarifeden elektrik ya da doğalgaz alımlarında
 • İmalatçı belgesi alımında
 • Vergi incelemelerinde
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

İletişim

bize ulaşın