Marka Tescili

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden benzer mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılan ayırt edici işarettir. Marka, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.

 

Marka tescili, markanın sahibinin belirlenmesini sağlar ve başkaları tarafından haksız bir şekilde kullanılmasına engel olur. Marka tescil işleminde tek yetkili merci olan Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan resmi başvuru neticesinde tescil edilen markanız koruma altına alınır ve tescil edildiği sınıf içinde sizden başka kimse kullanamaz. Aynı zamanda marka tescili, benzer bir markanın piyasaya çıkmasına itiraz edebilme hakkı ve önceliği verir.

 

Marka başvurusu tarafımızdan online olarak aynı gün yapılmaktadır. Marka başvurulduğu andan itibaren koruma altındadır. Ancak marka tescili süreci yaklaşık olarak 10-12 ay sürer.

 

Marka tescili ülkeseldir. Yani Türkiye’de yapılan bir tescil Türkiye’de geçerlidir, örneğin Almanya’da koruma isteniyorsa orada da başvurmak gereklidir. Ancak Türkiye’nin de taraf olduğu bazı anlaşmalar ve uluslararası tescil sistemleri, tek bir başvuruyla bir çok ülkede tescil başvurusunda bulunma imkanını beraberinde getirmiştir. Anlaşmaya taraf herhangi bir ülkede marka tescili talep edilebileceği gibi taraf ülkelerin tamamında veya Avrupa Birliği Ülkelerinin tamamında marka tescili talep edilebilir.

Marka Tescil Süresi
 1. Marka ön araştırması yapılır.
 2. Marka sınıf ya da sınıflarına göre başvuru harcı ödenir. Seçilen her sınıf başına enstitü tarafından harç alınmaktadır.
 3. Marka başvurusu yapılır.
 4. Marka başvurusunun alındığına dair 30 gün içinde enstitüden evrak gelir.
 5. 6 aylık süre içerisinde, enstitü tarafından benzerlik araştırması yapılır. Benzerlik araştırması sonucu markanın aynısı ya da çok benzer görülen markalar bulunursa marka red olur. Marka red olduktan sonra karara itiraz hakkınız mevcuttur.
 6. Eğer marka benzerlik araştırması olumlu sonuçlanırsa marka bülteninde marka yayınlanır. Marka bülteninde 3 ay yayında kalır. Bu süre içerisinde 3. Şahıslar markaya itirazda bulunup itiraz gerekçelerini belirtip itirazda bulunabilirler.
 7. Markaya itiraz geldiğinde enstitü yapılan itirazı inceler, onaylar ya da reddeder. Eğer markaya itiraz gelmemişse ya da gelmişse ve reddedilmişse marka tescil harcı ödenerek marka tescil belgesi alınır.
 8. Marka tescilinin süresi başvuru tarihinden itibaren 10 sene olup, 10 senede bir yenilenmesi gerekir.
Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar
 • Firma bilgileri (ünvan, adres, vergi no, v.s.)
 • Vekaletname (noter onayı gerekmez)
 • Logo (var ise)

İletişim

bize ulaşın