Faydalı Model

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model , Türkiye’de ve Dünya’da yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

 

Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında; belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

 

Bir Buluşun Faydalı Model Verilerek Korunabilmesi İçin Gerekli Kriterler :

 1. Yenilik : Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 2. Sanayiye Uygulanabilirlik : Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

 

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar :

 1. Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.
 2. Koruma süreleri farklıdır.
 3. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
Faydalı Model Başvurusu

Faydalı Model Belgesi başvurusu, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde faydalı model belgesi başvurusunun dosyalanması işlemidir.

 

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Evraklar :

 • Başvuru dilekçesi,
 • Buluşu açıklayan tarifname, (üç nüsha)
 • Faydalı Modelle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler, (üç nüsha)
 • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, (üç nüsha)
 • Buluşu 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet, (üç nüsha)
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı.

İletişim

bize ulaşın