Patent Tescili

Patent Tescili Nedir?

Patent, bir sınai veya ticari buluşun imal ve satış hakkının belli bir zaman dilimi için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devlet onaylı resmi belgedir. Marka Tescili markalarınızı koruma altına alırken, Patent Tescili ise buluşlarınızı koruma altına almaktadır. Bu iki uygulama süreç ve koruma kapsamı olarak birbirinden bağımsız ve farklı iki uygulamadır.

 

Buluşun, tarım da dahil olmak üzere sanayinin herhangi bir alanında kullanılabilir, ondan faydalanabilir olması gerekmektedir. Yani ekonomik olarak bir değer taşıması gerekmektedir. Bir buluşun “PATENT” olması için ilk aranan şart yeni olmasıdır. Yapılan buluş hizmet ettiği sektöre fayda sağlayacak, onu ileriye götürecek önemli bir yenilik içermelidir.
Patent, şahsi bir mülktür; satılabilir, ipotek ettirilebilir ve miras bırakılabilir.

 

Patent başvuruları ”İncelemesiz Patent” ve ”İncelemeli Patent” olarak yapılabilmektedir. İncelemeli Patent tercih edildiğinde, başvurunun yenilik özelliği taşıyıp taşımadığı ayrıntılı olarak araştırılır. İncelemeli patent belgeleri kesin hüküm taşır ve buluşun kesin olarak koruma altında olduğunu gösterir. İncelemesiz Patent başvurularında ise yalnızca patent araştırması gerçekleştirilir. Buluşun yenilik özelliği taşıyıp taşımadığı incelemesiz patent başvurularında tetkik edilmez.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar
  • Başvuru sahibinin bilgileri.
  • Buluşu yapanın bilgileri.
  • Buluşun teknik çizimleri.
  • Buluşu açıklayan tarifname.
  • Vekaletname.
Başvuru Süreci
  1. Patent başvurusu yapıldıktan sonra enstitü başvurunun alındığına dair yazı gönderir.
  2. Eğer eksiklik yoksa 18 ay içersinde enstitüden araştırma raporu düzenlenmesi talebi yapılır.
  3. Araştırma raporu talebi üzerine enstitü araştırma raporu düzenler. Araştırma raporu tarafımıza iletilir. Bundan sonra araştırma raporundaki sonuçlara göre sistem seçimi yapılır. Eğer incelemesiz sistem seçilirse 7 senelik koruma sağlayan incelemesiz patent alınır. Daha sonra eğer uygunsa incelemeli patente çevrilebilir.
  4. Eğer incelemeli sistem seçilmişse bu kez inceleme raporu düzenlenir. İnceleme raporunun enstitü tarafından incelenmesi sonucu patent verilir yada başvuru reddedilir.

İletişim

bize ulaşın