ISO 22000 HACCP Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 HACCP Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu olan ve HACCP kavramını tamamen kapsayan bir gıda güvenliği standardıdır. Dünya çapında güvenilir gıdanın tedarik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

ISO 22000 Standardı’nın temel yaklaşımı, gıda zinciri içerisindeki tüm bileşenleri; altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır. ISO 22000, gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirger ve gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar.

 

ISO 22000 sistemi, sadece gıda güvenliğini değil, duyusal ve besleyici kalitedeki artışı da sağlayıcı rol oynadığından; endüstriyel üretimde, servis ve hizmet uygulamalarında da kalite güvencesinin temel ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca kaynaklar daha etkin kullanılıp, kayıplar azaltılarak verimlilik artırılmakta ve işletme, toplam kalite sistemine doğru yönelebilmektedir.

 

ISO 22000 standardı uygulamak isteyen firmalar, öncelikle Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurmak zorundadırlar. Bu süreç aynı zamanda, geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001) ile de desteklenmelidir.

 

ISO 22000; aşağıdakiler de dahil olmak üzere, gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir :

 • Çiftlikler, balıkçılar ve süthaneler,
 • Et, balık ve gıda işletmeleri,
 • Ekmek, hububat, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri,
 • Restoranlar, ayaküstü büfeler, hızlı gıda zincirleri, hastaneler ile oteller ve seyyar gıda satıcıları,
 • Gıda muhafaza ve dağıtım şirketleri ile gıda işleme ekipmanlarını, gıda katkılarını, gıda hammaddelerini, ambalaj malzemelerini sağlayan firmalar ve sterilizasyon tesisleri.
Yararları
 • Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması ve gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,
 • Gıda işletmelerine, güvenli gıda üretmek için kanuni zorlukları karşılamada güvenirlik sağlaması,
 • Kanunlara uyumluluğun sağlanması ve resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,
 • Çalışma ortamının iyileşmesi, çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artması, hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi; gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 • Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi, yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 • FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistem olması.

İletişim

bize ulaşın