TSE Ürün Belgelendirme

TSE Ürün Belgelendirme Nedir?

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belgeler.

 

Aktedilen sözleşme ile, TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenir ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türü belirtilir. Geçerlilik süresi bir yıldır.

 

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirtir.

 

Akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogram vardır. Bunlar;

 • ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
 • ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ
 • HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
 • LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ
 • KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ

 

TSE standartları, üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TSE standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dökümanlardır.

 

TSE belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi, standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlar da bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TSE laboratuarları ya da akredite laboratuarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar
 • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imza yetkisi olan kişinin/kişilerin imza sirküleri. (Noter tasdikli)
 • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 • TSE Belgelendirmesi başvuru formu.

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Nedir?

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları Enstitüsünde bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirtir.

 

Aktedilen sözleşme ile, TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenir ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türü belirtilir. Geçerlilik süresi bir yıldır.

 

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirtir. Aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar
 1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 2. Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imza yetkisi olan kişinin/kişilerin imza sirküleri. (Noter tasdikli)
 3. Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 5. Avans Dekontu.
 6. TSEK Uygunluk Başvuru Formu.

İletişim

bize ulaşın